Water Parking – podwodny parking

Coraz wyższe budynki, coraz więcej ludzi, zwłaszcza w miastach i co za tym idzie coraz więcej samochodów. Naprzeciw tego problemu wyszedł WU Fan projektując koncepcje podwodnego parkingu.

Water Parking - podwodny parking

Całe założenie opierać ma się na wielopoziomowych parkingach w kształcie stożków umieszczonych nad poziomem wody. Dostęp możliwy byłby dzięki otaczającej je platformie. Stożki po wjeździe auta do specjalnej kapsuły, zanurzałyby się pod wodę, umożliwiając dostęp do pozostałych miejsc parkingowych.

Water Parking, pobierać ma minimalną potrzebną do funkcjonowania energie, będzie to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych komór pod parkingami, które napełniałyby się kolejno powietrzem bądź wodą. Dzięki wyporności powietrza, po wypełnieniu nim komory  platforma wynurzałaby się spod wody, umożliwiając dostęp do auta.

Projekt możliwy jest do zastosowania  nad morzem, jeziorem lub w dużych rzekach.