Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie Think-About.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Inana Piotr Opulski, Pasterska 26A, 01-976 (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą: – przetwarzane zgodnie z prawem, – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
  dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji; w szczególności rozpoznawania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej;
  b. za zgodą użytkownika (udzieloną w komunikacie wyświetlonym na stronie) w celach marketingowych portalu i jego partnerów: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego wyświetlania treści reklamowych.
  e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
  preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z
zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

 • a. podmiotom powiązanym z Administratorem
 • b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
 • c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
 • d. podmiotom obsługującym reklamy internetowe
 • f. kancelariom prawnym.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik Serwisu ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
  usprawiedliwionego interesu administratora
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,
  w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
  do profilowania.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
  jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
  ograniczone.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat
  dostępny w Serwisie.