niedziela, 14 lipca

Warunki korzystania

z Think About

Poniższe warunki korzystania odnoszą się do witryny internetowej oraz usług świadczonych przez firmę Inana Piotr Opulski, będącą właścicielem witryny internetowej o domenie www.think-about.pl. Nasze warunki korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez formę Inana Piotr Opulski oraz wszelkie jej marki, podmioty przez nią kontrolowane w tym Think-About.

Przed skorzystaniem z witryny think-about.pl (dalej „Think About”) należy uważnie przeczytać poniższe Warunki korzystania (dalej „Warunki”). Warunki obejmują wszystkie witryny Think About oraz wszystkie powiązane treści, w tym m.in. wiadomości e-mail, kanały PSS oraz filmy.

Korzystając z serwisu Think About wyrażasz zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania oraz Polityki prywatności. Jeżeli nie wytarzasz zgodny na Warunki korzystania oraz Politykę prywatności, zaprzestań z korzystania z witryny.

Treści

Wszystkie treści publikowane na Think About są oryginalnymi działami i są chronione obowiązującymi prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej, w tym własności intelektualnej.

Na stronie Think-About.pl mogę pojawić się linki do innych stron internetowych, usług lub innych zasobów w internecie. Zasoby te nie podlegają kontroli Think About, nie ponosi więc odpowiedzialności za te treści, funkcji, dokładność, legalność, stosowność, ani żaden inny aspekt zewnętrznych stron internetowych, usług lub innych zasobów. Korzystając z witryny Think About potwierdzasz, że nie ponosi ona odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub staty spowodowane bądź rzekomo spowodowane, przez lub w związku z użyciem bądź poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na, lub za pośrednictwem dowolnej takiej strony internetowej, lub zasobu.

Dokładność i nieścisłość

Think About jest serwisem redakcyjnym, zawierającym komentarze, ogólne informacje dotyczące promocji, aktualnych wydarzeń, elektroniki użytkowej i tematów pokrewnych. Informacje zawarte na stronie mogą zawierać drobne błędy lub nieścisłości. Witryna nie udziela żadnej gwarancji co do poprawności i rzetelności zawartych w nim treści. Serwis nie udziela żadnych rękojmi ani gwarancji co do dokładności informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy.

Wykorzystanie Treści

Think About jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, a nie do użytku lub korzyści jakiejkolwiek strony trzeciej. Jeśli nie jesteś w wieku lub z innych przyczyn nie jesteś w stanie wyrazić zgody zgodnie z obowiązującym prawem w lokalizacji, w której mieszkasz, Twój rodzic lub opiekun prawny musi przeczytać i zaakceptować Warunki korzystania w Twoim imieniu.

Think About umożliwia udostępnianie oryginalnej zawartości do niekomercyjnego powielania z obowiązkowym przypisaniem do witryny www.think-about.pl zarówno z linkiem do strony internetowej, jak i wyświetlaną nazwą witryny. Możesz także powielać fragmenty, cytaty lub zrzuty ekranu z obowiązkowym przypisem do witryny Think About, z linkami do cytowanego wpisu.

W przypadku jakiejkolwiek niekomercyjnej reprodukcji nie możesz sugerować, że Think About poparł Ciebie lub Twoje wykorzystanie dzieła.

Prawa przyznane Tobie nie będą w żaden sposób wpływać na Twoje prawa do uczciwego obrotu lub dozwolonego użytku, ani inne obowiązujące wyjątki i ograniczenia w zakresie praw autorskich i/lub prawa, jakie inne osoby mogą mieć w odniesieniu do samego utworu lub sposobu wykorzystania utworu, np. prawa do prywatności.

Nie obejmuje to prawa do ponownej publikacji obrazów z Think About, do których Think About może nie być właścicielem praw autorskich, z wyjątkiem kontekstu zrzutu ekranu całej witryny. Think About nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani rękojmi w zakresie korzystania przez osoby trzecie z treści pojawiających się w witrynie Think About.

Wszelkie inne kopiowanie, zmienianie układu, nadawanie, przepisywanie w celu emisji lub publikacji, redystrybucja, modyfikacja, wykorzystywanie lub publikacja przez Ciebie na jakimkolwiek nośniku, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek tego typu spraw lub dowolnej części witryny Think About, w tym usuwanie lub zmiana reklam, z wyjątkiem ograniczonych praw użytkowania przyznanych na mocy niniejszej Umowy, jest surowo zabronione.

Treści te w żadnym przypadku nie mogą być wykorzystywane w witrynach promujących treści dla dorosłych (pornografię), nienawiść, rasizm lub jakiekolwiek treści nielegalne.

Kanały RSS

Witryna może udostępniać kanał RSS dla Think About. Jeśli korzystają Państwo z kanału RSS w jakiejkolwiek części, prosimy o niemodyfikowanie go w żaden sposób, w tym usuwanie lub modyfikowanie reklam bądź dodawanie treści, w tym reklam i treści promocyjnych. Think About może zakończyć dystrybucję kanałów RSS lub zmienić treść bądź formatowanie bez powiadomienia. Zastrzega sobie także prawo do zażądania od strony zaprzestania w dowolnym momencie korzystania z kanału RSS.

Zrzuty ekranu i druk

Powielanie zrzutu ekranu w formie drukowanej jest dopuszczalne wtedy i tylko wtedy, gdy adres URL, nazwa witryny i logo są w pełni widoczne lub zawarte. Treść może być również powielana w formie drukowanej tylko wtedy, gdy w sposób słuszny i wyraźny zostanie oznaczona jako pochodząca z Witryny Think About, włączając w niej nazwę serwisu, adres URL i logo. Obrazy z Think About nie mogą być wykorzystywane w druku.

Medium drukowane nie może promować treści dla dorosłych (pornografii), nienawiści, rasizmu ani jakichkolwiek treści nielegalnych.

Warunki

Treści dostarczane przez Think About są w stanie „takim, jakie są”, a Think About nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji, treści, kanałów itp. Korzystanie z witryny odbywa się według własnego uznania. Think About nie ponosi odpowiedzialności za żadne skargi dotyczące treści lub obrazów, które zdecydujesz się wyświetlić w swojej witrynie lub w druku.

Think About nie jest w żaden sposób powiązany z żadnymi markami ani innymi przedmiotami wymienionymi w tym serwisie. Informacje na temat wartości netto lub brutto, wartości przedmiotu itp. są przybliżone i mogą być nieprawidłowe i/lub rzeczywiste. Inne artykuły i treści są oparte na opiniach (lub komentarzach) i nie należy ich uważać za oparte na faktach. Potwierdzasz się, że Think About nie ponosi odpowiedzialności za takie nieprawidłowe informacje lub nieścisłości.

Nie wszystkie grafiki w Think About są naszą własnością, część z nich nie podlegają naszym prawom autorskim. Jeśli jakikolwiek grafika lub zdjęcie jest obraźliwy lub narusza Twoje prawa autorskie, wyślij do nas e-mail z prośbą o jego usunięcie na adres kontakt@think-about.pl.

Prawa własności intelektualnej

Ponieważ szanujemy prawa własności intelektualnej stron, Think About ma politykę usuwania zgłoszeń użytkowników (i innych podmiotów), które naruszają prawo autorskie, zgodnie z Ustawą Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Think About ma politykę otrzymania pisemnego powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich i rozpatrzenia takich roszczeń zgodnie z tym prawem. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, przekaż pisemne powiadomienie na adres wymieniony poniżej.

Inana Piotr Opulski
Pasterska 26a
01-976 Warszawa

 Powiadomienie musi: (a) zawierać Twój podpis fizyczny lub elektroniczny; (b) zidentyfikować dzieło chronione prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone; (c) zidentyfikować materiał rzekomo naruszający prawa w wystarczająco precyzyjny sposób, abyśmy mogli zlokalizować ten materiał; (d) zawierać odpowiednie informacje, za pomocą których możemy się z Tobą skontaktować (w tym adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail); (e) zawierać oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, agenta właściciela praw autorskich lub nie jest dozwolone przez prawo; f) zawierać oświadczenie, że informacje zawarte w pisemnym zawiadomieniu są dokładne; oraz (g) zawierać oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Jeśli jako właściciel lub upoważniony przedstawiciel Twój znak towarowy jest używany gdzieś w treściach w sposób stanowiący naruszenie znaku towarowego, możesz powiadomić nas pod adresem. Podaj dokładną tożsamość właściciela, sposób, w jaki możemy się z Tobą skontaktować oraz konkretny charakter skargi.

Własność intelektualna Inana Piotr Opuslki

THink About, nazwa witryny i logo stanowią znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe lub logo (dalej „Znaki”) należące do Think About. Użytkownik nie jest upoważniony do używania takich Znaków. Własność wszystkich takich Znaków i związanej z nimi wartości firmy pozostaje własnością Think About. Żadna treść zawarta w Witrynie Think About nie może być interpretowana jako dorozumiane lub inne udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania Znaków bez wyraźnej zgody Think About.

Linki partnerskie

Od czasu do czasu możemy publikować w naszej Witrynie linki partnerskie do witryn stron trzecich. Każdy artykuł lub post zawierający linki partnerskie zostanie jako taki oznaczony. Jesteśmy członkami kilku programów zakupów afiliacyjnych, w tym między innymi Amazon, Tradedoubler, Ceneo, Digidip, x-kom, al.to, Awin. Zarabiamy prowizję od kwalifikujących się zakupów za pośrednictwem tych linków partnerskich. Należy pamiętać, że udział w niektórych programach i/lub promocjach może być ograniczony do mieszkańców określonych obszarów geograficznych lub podlegać innym ograniczeniom; Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z warunkami każdego programu. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek ograniczenia, odmowę świadczenia usług lub działania strony internetowej strony trzeciej.

Nielegalne użycie

Nie wolno (bezpośrednio ani pośrednio): odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani w żaden inny sposób podejmować prób uzyskania kodu źródłowego lub leżących u jego podstaw pomysłów lub algorytmów jakiejkolwiek części Think About.

Nie będziesz:

  • podejmować żadnych działań, które nakładają lub mogą nałożyć (według wyłącznego uznania Think About) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Think About (lub jej zewnętrznych dostawców);
  • zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie Serwisu; omijać, obejść lub próbować ominąć lub ominąć jakikolwiek ograniczony dostęp do Witryny (lub innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do Witryny); 
  • uruchamiać w Serwisie jakiejkolwiek formy autorespondera lub „spamu”; 
  • używać ręcznego lub zautomatyzowanego oprogramowania, urządzeń lub innych procesów w celu „przeszukiwania” lub „przeszukiwania” dowolnej strony Witryny;
  • kadrować, wycinać, eksplorować dane, wyodrębniać lub zbierać lub usuwać jakąkolwiek treść ze Strony internetowej w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób; 
  • lub podjąć w inny sposób jakiekolwiek działania naruszające Warunki korzystania.

Zmiany

Serwis zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Nieistotne zmiany i wyjaśnienia wchodzą w życie natychmiast. Istotne zmiany zaczną obowiązywać po 30 dniach od ich opublikowania. Data wprowadzenia każdej modyfikacji będzie podana na końcu dokumentu. Jakiekolwiek dalsze korzystanie z Witryny będzie uważane za ostateczne zaakceptowanie przez Ciebie zmodyfikowanych Warunków użytkowania.

Zastrzeżenia

W Serwisie mogą znajdować się treści ogólne dotyczące szerokiej gamy tematów, m.in. zagadnień medycznych, zdrowotnych, prawnych, podatkowych czy finansowych. Nie należy polegać na tej usłudze w zakresie indywidualnych porad w takich kwestiach, lecz raczej zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty. Tylko Ty będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i/lub ryzyka związanego z korzystaniem z treści Think About.

Treści dostępne w tej usłudze lub za pośrednictwem nie są w żaden sposób przeznaczone i nie będą interpretowane do:

  • stanowienia profesjonalnej porady medycznej, zdrowotnej, prawnej, podatkowej lub finansowej;
  • polecać, zatwierdzać lub doradzać dotyczące jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub strategii inwestycyjnej;
  • lub diagnozować, wyleczyć lub leczyć jakiekolwiek stan medyczny, zdrowotny lub inny. Zawsze skorzystaj z rady wykwalifikowanego profesjonalistę. Na przykład, przed rozpoczęciem każdej nowej diety zwróć się do lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika medycznego i zadaj swojemu lekarzowi wszelkie pytania dotyczące stanu zdrowia. Oprócz wszystkich innych ograniczeń i wyłączeń umowy, my oraz nasi licencjodawcy, dostawcy i/lub dostawcy usług zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności ani strat związanych z treściami uzyskanymi w tej usłudze lub za pośrednictwem.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Think About nie będzie odpowiedzialny wobec użytkownika ani żadnej osób trzecich za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody, w tym bez ograniczeń szkody utraty zysków wynikające z twojego użytkowania lub niemożności korzystania ze strony internetowej.

Potwierdzasz i zgadzasz się, że wszelkie szkody, które poniesiesz, wynikają z działań lub zaniechania Think About lub korzystania z strony internetowej, nie są nienaprawialne i nie wystarczające, aby uprawnić cię do nakazu lub innego godnego środka ograniczającego dostępność lub możliwość jakiejkolwiek osoby dostęp do dowolnej części stron internetowych i usług świadczonych przez valnet inc.

Ograniczenia określone w tej sekcji mają zastosowanie w przypadku, domniemana odpowiedzialność opartej na tej umowie, w tym zaniedbaniu, ściśłej odpowiedzialności lub na innej podstawie, nawet jeśli firma została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

Nagłówki

Nagłówki w Warunkach korzystania służą wyłącznie wygrodzeniu i nie mają wpływu na ich interpretację.