Slow-Keeper – dodatkowe zabezpieczenie drzwi windy

Korzystanie z windy może być nieco problematyczne. Drzwi, wykrywając dopiero osobę, która przez nie przechodzi, potrafią czasem delikatnie przygnieść. Sytuacja pozornie niegroźna, zabezpieczenie jest w stanie wykryć to zdarzenie i rozsunąć drzwi. Obserwacje pokazują jednak, że ta sama sytuacja zupełnie inaczej wygląda w szpitalach. Przygniecenie starszej, osłabionej osoby, bądź takiej, która prowadzi stojak z kroplówką może doprowadzić do jej upadku. Podobnie, osoby poruszające się na wózku, mogą zobaczyć zamykanie drzwi przed własnym nosem.

Slow Keeper

Rozwiązanie takich problemów przychodzi z Korei. Tamtejsi projektanci wyliczyli, że w USA wezwania pomocy związane z problemami z windami to aż 10% ogółu wszystkich wezwań. Przed nimi znalazły się tylko wypadki samochodowe i pożary. Szacuje się, że zagrożenie ze strony wind dotyczy w dużej mierze osób starszych, ok. 2600 osób, które ukończyły 65 rok życia ma wypadek w windzie każdego roku.

Slow Keeper

Slow-Keeper to swoiste, dodatkowe zabezpieczenie drzwi. Jedną część gadżetu mocuje się na stałe przy drzwiach, druga zaś może obrać się w taki sposób, że będzie w stanie zablokować drzwi, wtedy się nie otworzą. Jeżeli Slow-Keeper wróci do pierwotnej pozycji to winda działa w sposób normalny. Sekretem jest czujnik, który wykrywa osoby i obiekty. Jeżeli gadżet wykryje, że ktoś się zbliża, zablokuje on drzwi i zaświeci zieloną lampkę, będzie to informacja o tym, że można bezpiecznie wsiadać do windy. W przypadku nie wykrycia żadnego ruchu pozostanie w kolorze żółtym, a drzwi swobodnie zamknął się.

Slow Keeper