Velkess – nowy sposób na magazynowanie energii

Velkess to urządzenie do przechowywania energii, jego mechanizm oparty jest na kołach zamachowych które od ponad 100 sprawdzają się w tej roli. Taka technologia mimo wysokiej skuteczności była dotychczas bardzo droga, projekt Bill’ego Gray’a ma być natomiast tani przez co całość ma niwelować koszty związane z użytkowaniem energii elektrycznej.

Velkess

Na czym polega zbieranie energii przez Velkess? Przede wszystkim chodzi o energię pozyskiwaną w sposób naturalny, czyli dzięki kolektorom słonecznym, wiatrakom itp. Prąd pozyskiwany ekologicznie wykorzystywany jest do zasilania niektórych urządzeń domowych podczas dnia. Po zmroku bądź w bezwietrzne dni niestety dostęp do naturalnej energii jest ograniczany. Trzeba jednak pamiętać iż nie zawsze cała pozyskana energia zostaje spożytkowana, jej nadwyżki niestety przepadają. Velkess ma za zadanie zbierać właśnie ten naddatek wytworzonej energii i wpuszczać ją do sieci elektrycznej w razie potrzeby.

Velkess

Tradycyjne koła zamachowe zaprojektowane i zbudowane są podobnie jak turbiny silników odrzutowych wysokiej wydajności. Wytwarza się je z bardzo sztywnego materiału aby w fazie fabrykacji bardzo ściśle kontrolować potężną i naturalną siłę dynamiki, charatkerystyczną przy wszystkich dużych wirnikach. Właśnie to materiały oraz precyzyjne techniki sterowania są bardzo drogie.

Velkess

Velkess to koło zamachowe stworzone z elastycznego tworzywa, które podczas działania zachowuje się bardzo podobnie do kowbojskiego lasso. Elastyczny system obejmuje naturalne wirniki dynamiczne, przetwarzają one wszelkie niewykorzystane pokłady energii do stabilizacji licznika siły. Dzięki zastosowaniu konwencjonalnych metod możliwe jest użycie tańszych zamienników materiałów obniżając koszt całego urządzenia.

Miniaturowe Velkess otrzymać można wspierając projekt sumą 1 tysiąca dolarów, przy sumie 5 tysięcy dolarów prototyp urządzenia.