Tokyo 2045 – niezwykła wizja bliskiej przyszłości

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, w 2014 roku miasta stanowiły schronienie, dla 54 procent populacji. To wzrost o 34 procent względem roku 1960. Trend ten, wraz z podnoszeniem się wysokości wód i zmniejszeniu znaczenia naturalnego rolnictwa, prowadzi nas w kierunku znacznego przeludnienia miast. Problem ten jest już widoczny w wielu światowych metropoliach. Jednym z najbardziej dramatycznych przykładów jest Tokio.

Tokyo 2045 (2)

Władze miejskie już teraz szukają poważnych rozwiązań, wykorzystujących zaawansowane technologie. Niedawno Japońscy urzędnicy uruchomili inicjatywę Next Tokyo, mającą na celu zebranie najlepszych koncepcji architektonicznych rozwiązujących problemu, z którymi miasto będzie się mierzyć w 2045 roku. Kohn Pedersen Fox Associates i Leslie E. Robertson Associate połączyli siły aby zaprezentować swoją wizję, nazwaną Tokyo Bay

Zaprezentowany przez nich projekt, obejmuje elementy dostosowane do życia w tokijskiej zatoce. Całość została przygotowana na klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi i tajfuny. Projekt obejmuje wieżowiec mieszkalny o wysokości jednej mili. Będzie mógł on pomieścić, 55.000 osób i obejmie również centra handlowe, przychodnie czy hotele. Obiekt przeanalizowane pod kątem aerodynamiki. Problem transportowania wody na tak wysokie piętra, ma być rozwiązany przez fasadę zbierającą, oczyszczającą i magazynując wodę. Opracowana została również przestrzeń przyjazna transportowi publicznemu. Wszelkie obiekty miałby być umieszczone na wodzie w bliskości brzegu. Przestrzeń byłaby podzielona na sześciokątne struktury o szerokości 500 do 5000 stóp, minimalizując przy tym skutki intensywnych fal i pozostawiając otwarty dostęp do ruchliwego portu.

Tokyo 2045 (1)

Niektóre elementy miałby być również wypełnione wodą, tworząc w ten sposób tereny rekreacyjne odbierane przez rozwój portu.

Liczymy, że naprawdę czeka nas ekscytująca, a nie katastroficzna przyszłość.