RUBATO – urządzenie, które pomoże Ci zostać znanym kompozytorem

Tempo rubato jest to termin muzyczny określający stosowanie zmienności tempa oraz niewielkich odchyleń w utworze muzycznym. Człon tego pojęcia stanowi nazwę innowacyjnego urządzenia jakim jest RUBATO. Nie jest to przypadkowy zabieg, ponieważ zastosowanie interaktywnego kontrolera połączonego z głośnikiem bluetooth polega właśnie na swobodnej i samodzielnej modyfikacji kompozycji różnych autorów.

RUBATO składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest głośnik wykorzystujący technologię bluetooth. Natomiast drugim, podstawowym elementem jest kontroler, który zarówno funkcjonalnością, jak i wyglądem w dużym stopniu przypomina nieodłączne narzędzie dyrygenta, czyli batut. Urządzenie pozwala na konfigurowanie muzyki wyłącznie dzięki ruchom kontrolera. Dzięki RUBATO entuzjaści tworzenia i modyfikacji utworów muzycznych mogą zmieniać balans, głośność oraz co najważniejsze dodawać nowe elementy do odtwarzanych kompozycji. Poruszając urządzeniem w pionie użytkownik zmienia czynnik ilości uderzeń na minutę,w poszczególnych dźwiękach, określany jako BPM. Ruchy poziome korygują wysokość dźwięków odtwarzanej melodii.

RUBATO1

Interaktywny głośnik i kontroler pozwalają na niespotykaną dotychczas łatwość zabawy muzyką. Dzięki RUBATO użytkownik może wcielić się w postać dyrygenta i w zaciszu własnego domu wpływać na odtwarzane przez przenośny głośnik dźwięki. Dodatkowo, wykorzystanie tego urządzenia nie jest skomplikowane, gdyż podstawą działania są proste ruchy w pionie i poziomie. Taki zabieg sprawia, że  RUBATO jest dostępne  dla całkowitych nowicjuszy oraz profesjonalistów.

RUBATO2

Posted in Archiwalne and tagged , , , .